Onthulling Crosslinemonument
door ZKH Prins Bernhard
Pagina 4

….Oude herinneringen worden opgehaald….

 

 

.

Burg. Van Hofwegen dankt de beeldhouwer Hans Baijens. “Het is er op een voortreffelijke wijze uitgekomen. Het werk van de crossers is nu voor het nageslacht bewaard gebleven”.

 

       

 

Ereburger P.A. de Rooij geeft ook van zijn belangstelling blijk.

                                                  

In dit huis lans de dijk in Sliedrecht woonde Bertus van Gool, de leider van de Biesbosch-crossers. Het fraaie herenhuis was tijdens de oorlog een belangrijk doorgangspunt, waar crossingswerkzaamheden geco÷rdineerd werden. Het dijkhuis was het eindpunt van de koerierlijn over land en beginpunt van de crossline.

 

 

 

Via dit getijgat begonnen de Biesbosch-crossers aan hun tocht naar het bevrijde gebied. Aan het eind van het watertje het vroegere huis van leider Bertus van Gool, het centrale middelpunt van de crossline. Links de houten loods, waarin de boten van de crossers werden verstopt.

 

 

Steeds het gevaar voor eigen leven trotserend ging het via dit watertje naar Brabant het bevrijde gebied, want s avonds na 8 uu mocht niemand buiten komen. Toch is het steeds gelukt.

 

 

     

Een deel van de ruimte onder het huis van crossleider Bertus van Gool. Deze ruimte ligt naast de geheime schuilplaats en werd uitsluitend voor opslag van medicijnen en wapens.

 

 


 

De achterkant van het pand, dat tijdens de oorlog doorgangshuis voor de crossers was. Na hun tochten kwamen de crossers aan het eind van de nacht hier terug. Onder de trap rechts hing een sleutel van de deur. Ongemerkt konden zij dan naar binnen.

 

 

Mevrouw De Jong, ( de huidige ) bewoonster van het pand waar crossleider Bertus va Gool gewoond heeft wijst de paneel aan, waarachter tijdens de oorlog wapens verborgen lagen. Dat waren voornamelijk een stengun en een revolver die in geval van nood direct bij de hand moesten zijn. Een uitgebreider wapenarsenaal bevond zich in de geheime schuilplaats onder het huis.

Dit is de voormalige schuilplaats van de crossers, die praktisch onvindbaar was. Hier werden de gegevens van de Albrechtspionnen geselecteerd en tot rapporten verwerkt. In de schuilplaats bevond zich ook een zender, een radio en een berichtenarchief. De geheime schuilplaats was voorzien van verwarming en elektriciteit.

 

 

 
Pagina 2